Nieuwe CAO 2012-2014 voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel

Laatst bijgewerkt op: 03 - 01 - 2015 | 10:35

Na vier onderhandelingsrondes hebben partijen bij de CAO voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO 2012-2014. Het betreft een tweejarige CAO. Daarin worden de lonen op 1 juli 2013 met 0,75% verhoogd. Op 1 januari 2014 worden de lonen nog eens verhoogd met 0,75%.

Daarnaast willen partijen veel aandacht geven aan de slechte economische situatie en de gevolgen daarvan voor werknemers en ondernemingen. De opleidingsregeling uit de vorige CAO blijft gehandhaafd. Verder komt er een van-werk-naar-werk-regeling en zal er per 1 september 2012 een Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Boekhandel en Kantoorvakhandel (A&O Fonds) worden opgericht. Voor dit fonds wordt met ingang van 1 januari 2013 een premie geheven van 0,3% van de loonsom.

De belangrijkste onderwerpen van het onderhandelingsresultaat zijn:

• Looptijd van de nieuwe CAO: 1 april 2012 tot en met 31 maart 2014.

• De werkelijke lonen en de loonschalen worden verhoogd met 0,75% per 1 juli 2013 en nog eens met 0,75% per 1 januari 2014. Werknemers met een salaris hoger dan € 37.500,= bruto per jaar (inclusief vakantiebijslag), kan over het meerdere boven dat bedrag geen aanspraak maken op de cao-loonsverhogingen.

• Er wordt een Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A & O fonds) opgericht met een initiële storting door de partijen gezamenlijk van € 500.000,-. Vanaf 1 januari 2013 zal een premie van 0,3% van de loonsom per jaar worden geheven.

• Het A&O Fonds zal onder meer activiteiten financieren in verband met het begeleiden van werknemers – die werkloos worden door reorganisatie of faillissement – van werk naar werk.

• De scholingsparagraaf zoals in gang gezet in de vorige CAO zal worden voortgezet.

Het onderhandelingsresultaat zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de achterbannen van de bij de CAO betrokken partijen. Pas als die goedkeuring definitief is gegeven zal de CAO in werking treden.

Op dat moment zullen partijen bij het Ministerie van Sociale Zaken ook een algemeen verbindendverklaring van deze CAO aanvragen, zodat alle werkgevers in de boekhandel en de kantoorvakhandel – ook de ongeorganiseerde werkgevers – gebonden worden aan deze CAO.


Reacties

  • Zou leuk zijn als deelname aan het A&O fonds vrijblijvend zou zijn. Ik zelf zit er namelijk bepaald niet op te wachten en wil er al helemaal niet voor betalen. Wat blijft er van die zuinige 0,75% over als die premie er ook nog van af moet. Dat het voor 2013 gecompenseerd wordt doet daar niets aan af. Als ik lees hoe de salarissen in Nederland gemiddeld stijgen komen we er erg bekaaid van af. Zal ijdele hoop zijn maar ik hoop toch dat deze CAO niet algemeen bindend wordt verklaard.

    Ben - 10 - 12 - 2012 | 12:42

Reageren

Uw reactie op dit artikel is welkom.

 
KantoorVak Trends & Design januari-februari 2020

Klik hier voor de laatste editie van het magazine KantoorVak Trends & Design.

Houd mij op de hoogte
Volg ons op  facebook      
Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.