Quantore speelt belangrijke rol bij doorstart Gebroeders Winter

Laatst bijgewerkt op: 11 - 02 - 2015 | 15:53

Vanaf het moment dat het faillissement van Gebroeders Winter is uitgesproken heeft Quantore Europe BV zich achter de schermen ingespannen om een doorstart mogelijk te maken. Bij de coöperatieve vereniging Quantore zijn bijna vijfhonderd zelfstandige kantoorvakhandelaren aangesloten. Onder hen ook Gebroeders Winter, met veertien vestigingen een van de grotere leden van Quantore. "Wij geloven in de rol van de zelfstandige Kantoorvakhandel, vandaar ook onze inspanningen om deze doorstart mogelijk te maken", aldus directeur Arnold Theuws.

Theuws licht de rol die Quantore heeft gespeeld in een persbericht as volg toe: “Wij geloven in de toekomst van de zelfstandige kantoorvakhandel, en zijn er van overtuigd dat winkels als die van Gebroeders Winter ook, en misschien wel juist, in deze tijd van toegevoegde waarde kunnen zijn voor consumenten en de klein zakelijke markt. Hadden wij die overtuiging niet gehad, dan waren wij er ook niet in gestapt. Tot voor kort werden doorstarts als deze vooral gefinancierd door de banken. Banken zijn echter terughoudender geworden. Bovendien was er weinig tijd voor langdurige onderhandelingen. Om die reden heeft Quantore in deze overname een faciliterende rol gespeeld.”

Quantore uitstraling

De vestigingen die overgenomen zijn door Frans Davelaar behouden de naam Gebroeders Winter, maar krijgen zowel aan de binnen- als de buitenkant een Quantore-uitstraling. “Wij willen beter zichtbaar maken wat zelfstandige kantoorvakhandelaren zo bijzonder maakt. Quantore verbindt de kracht van het lokale ondernemerschap met de collectieve slagkracht en de omvang van onze coöperatie,” zegt Arnold Theuws. “Wij kiezen niet voor harde franchise, maar voor samenwerking met de lokale ondernemer. De winkels krijgen daarbij, meer dan nu, een moderne en eenduidige Quantore-uitstraling. Op die manier kunnen wij laten zien dat wij veel meer voor eindgebruikers kunnen betekenen dan zij vaak denken.”

Frans Davelaar was blij dat hij, mede dankzij de rol van Quantore, de mogelijkheid heeft gekregen om 9 van de 14 vestigingen over te nemen. "Dit soort activiteiten kun je niet meer alleen oppakken, daarvoor heb je meerdere partijen nodig", aldus Davelaar. Deze overname past in de bedrijfsstrategie van Davelaar. " Om te overleven heb je schaalvegroting nodig, die kan ik hiermee genereren. Daarnaast is de grootste verkoopstroom bij Winter contant, hiermee kan ik mijn cas stroom ook positief beinvloeden."

Gevraagd naar de schade voor de leveranciers gaf Davelaar desgevraagd aan dat voormalig eigenaar Jan Winter er alles aan doet om die schade zo veel als mogelijk te beperken. Dit blijkt ook uit de reacties van de curator betreffende de rol die Jan Winter speelt in de afgenadeling van het faillissement.


Reacties

  • Quantore speelt belangrijke rol bij doorstart Gebroeders Winter? Gebroeders winter zal worden overgenomen door een aantal branchegenoten. Een goede ontwikkeling met name voor het personeel waarvan nu een deel zijn baan kan behouden. Als Quantore lid maak ik me echter wel zorgen over de faciliterende rol die Quantore hierin speelt. Wat is een faciliterende rol? Gaat Quantore de rol van bank op zich nemen? Mag Quantore dit zomaar doen? Ervaringen met CB en Polare moeten de heren in Beuningen toch zeer voorzichtig laten zijn met dit soort constructies. De miljoenen die CB moest afschrijving in dit debacle liggen nog vers in ieders geheugen. Ben overigens blij dat ik geen kantoorvakhandel heb in Amsterdam. Ben je net blij dat er een een concurrent is weggevallen, worden de winkels met steun van je inkooporganisatie voortgezet. Zou ik niet blij van worden. Dat de branche in beweging is staat buiten kijf. Dit jaar zijn er al een aantal kantoorvakhandels verdwenen en ook 2015 zal deze trend doorzetten. Is dit erg? Natuurlijk niet, in het inmiddels beroemde sectorplan van Novaka staat dat er in 2017 naar verwachting nog een 700 bedrijven zullen zijn die zich bezig houden met de verkoop van kantoorartikelen. Een daling van zo'n 325 stuks. (onderbouwing van deze aantallen ontbreekt helaas). Het komen en gaan van ondernemingen is een natuurlijke beweging waar niets mis mee is. Waar ik zelf huiverig van word is het feit dat we de branche in stand blijven houden met allerlei ingewikkelde subsidieconstructies. Neem bijvoorbeeld het O@O fonds. Hét antwoord van de brancheorganisaties op de krimpende markt. Vol trots meldt men dat er naast de eigen bijdrage van de branche van 1,5 mln ook een subsidie vanuit het rijk komt van 1.7 mln. Waar komt dat geld vandaan? De overheid heeft maar één belangrijke inkomstenbron en dat is gewoon belastinggeld die we als ondernemers al eerder hebben betaald, kortom de volledige pot van 3.3 mln wordt volledig gevuld door ondernemers die toch al moeite hebben het hoofd boven water te houden. Zullen we met elkaar afspreken dat we in 2015 gewoon de markt zijn werk laten doen en heel snel zullen stoppen met kunstmatige ingrepen?

    Ton Willem Burger Burger boek en kantoor b.v. - 31 - 12 - 2014 | 15:23

Reageren

Uw reactie op dit artikel is welkom.

 
KantoorVak Trends & Design januari-februari 2020

Klik hier voor de laatste editie van het magazine KantoorVak Trends & Design.

Houd mij op de hoogte
Volg ons op  facebook      
Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.