Toename werkgelegenheid verwacht in retail, Consumenten vertrouwen stijgt

Laatst bijgewerkt op: 03 - 01 - 2015 | 10:40

Positief nieuws voor de economie in het algemeen en de retail in in het bijzonder. Hoewel de detailhandel economisch onder druk staat, zet de groei van de werkgelegenheid in de sector door. Op basis van de huidige inzichten verwacht UWV tot 2018 een groei van het aantal banen voor medewerkers in de detailhandel met 13.000. Daarnaast zal het aantal vacatures in de sector na jaren van daling weer gaan oplopen, tot 140.000 vacatures in 2018. Dat blijkt uit de sectoranalyse detailhandel die UWV in samenwerking met het Kenniscentrum Handel heeft gemaakt.  Op het zelfde moment dat het UWV dit positieve rapport presenteerde maakte het CBS bekend dat de consumenten positiever zijn over de economie. Het consumentenvertrouwen verbeterde 6 punten en kwam uit op -27. Dit is de hoogste stand in ruim 2 jaar. Consumenten waren vooral een stuk minder somber over de economische situatie in de komende 12 maanden.

Alle onderdelen van het consumentenvertrouwen verbeterden. De deelindicator economisch klimaat nam met 10 punten toe en kwam uit op -34. Consumenten waren in oktober aanzienlijk minder somber over de economische situatie in de komende 12 maanden dan de maand ervoor. Ook hun kijk op de economische situatie in de afgelopen 12 maanden was minder somber. De deelindicator koopbereidheid verbeterde ook, van -26 naar -23. Over de ontwikkeling van hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden en in de afgelopen 12 maanden dachten consumenten minder negatief dan in september. Voor de tweede keer op rij vonden ze het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies, minder ongunstig dan een maand eerder.

UWV rapport

Met de presentatie van de CBS cijfers krijgt het UWV rapport een belangrijke waarde voor de (nabije) toekomst.  Omdat in het rapport met name gwezen wordt op de kansen die er liggen voor de traditionele detailhandel door meer multi-channel te gaan opereren.

De groei van de werkgelegenheid in de detailhandel houdt, volgens het rapport,  verband met de toenemende populariteit van het webwinkelen. Hierdoor ontstaan ook nieuwe functies in de detailhandel, bijvoorbeeld in de logistiek, transport en inpakservices. Op dit moment zijn er nog geen tekorten aan personeel in de detailhandel maar dat gaat volgens het UWV veranderen. Men verwacht dat het aantal openstaande vacatures na jaren van daling de komende periode weer zal stijgen, van 120.000 nu tot 140.000 in 2018. Omdat er de komende tijd ook vanwege de vergrijzing sprake zal zijn van een sterkere vervangingsvraag, nemen de arbeidsperspectieven voor lager opgeleiden en Wajongers toe.

Kortere werkweek, aandeel middenkader neemt af

In de afgelopen jaren is de gemiddelde werkweek in de detailhandel fors afgenomen volgens het rapport. Vrouwen werken gemiddeld 20 uur per week in een winkel, mannen gemiddeld 28 uur. Het aandeel flexibele arbeid in de detailhandel is met een kleine 40 procent hoog. De meeste 'kleine baantjes' komen voor in de supermarkten. Veel jongeren combineren dat werk met hun studie. Volgens het UWV verdwijnen de middenkaderfuncties in de detailhandel. Aan de 'onderkant' komen er banen bij, aan de 'bovenkant' blijft de werkgelegenheid gelijk, terwijl de complexiteit van de hogere functies toeneemt. Soft skills, zoals gastheerschap en klantvriendelijkheid worden belangrijker. Dit geldt ook voor kennis van nieuwe technologieën en ICT.

Ontwikkeling

De detailhandel heeft in het afgelopen jaren een nogal fluctuerende omzetontwikkeling doorgemaakt. Bescheiden omzetgroei in de food en een vrijwel continu dalende omzetontwikkeling in de non-food voerden de boventoon  In het tweede kwartaal van 2013 is de omzetontwikkeling bij winkels in de non-foodartikelen nog steeds negatief, maar wel minder sterk dan de drie kwartalen daarvoor. Bij winkels in voedingsmiddelen daalt sinds begin 2011 het volume (aantal verkochte goederen); de winkels noteren toch een groei in omzet dankzij de doorgevoerde prijsstijgingen.

Branche vervaging

In de detailhandel zijn verschillende trends zichtbaar waaronder schaalvergroting. Schaalvergroting uit zich bijvoorbeeld in de vorm van branchevervaging. Hierbij gaan retailers in de branches van andere retailers opereren, bijvoorbeeld dvd-spelers in de Praxis, computers bij de Aldi of de Hema die stroom verkoopt. Andere retailers veroorzaken branchevervaging door het inrichten van themawinkels: winkels met ‘alles voor de baby’, met ‘alles voor de gedekte tafel’ enzovoort. Een tweede vorm van schaalvergroting vindt plaats doordat steeds meer grote buitenlandse bedrijven zich in Nederland vestigen, zoals Media Markt. Dit gaat vaak ten koste van kleinere (toch vaak niet onbeduidende) ketens. Schaalvergroting zal in de toekomst steeds vaker voorkomen.

Het Nieuwe winkelen

De detailhandel staat niet bekend om een zeer hoge mate van innovatie. Cijfers over introducties van nieuwe producten en diensten en vernieuwingen/verbeteringen in interne bedrijfsprocessen tonen een gemiddeld niveau. Dit wil zeggen dat drie tot vier van de tien bedrijven in de afgelopen drie jaar dergelijke vernieuwingen hebben doorgevoerd. Toch laat de sector nu veel vernieuwing zien. Het aanhoudende economische laagtij, de (komende) overheidsbezuinigingen, het succes van internet en de hoge en groeiende penetratiegraad van het smartphone gebruik in Nederland verhogen de vernieuwingsdrang van de ondernemers in de detailhandel. De detailhandel staat daarmee aan de vooravond van Het Nieuwe Winkelen.

Het Nieuwe Winkelen betekent volgens het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) dat de consument overal gebruikmaakt van mobiele informatie, continu verbonden is met sociale netwerken en dat ook de locatie van de consument altijd bekend is. Dit wordt wel het SoLoMo-principe genoemd (Sociaal, Lokaal, Mobiel). Deze drie uitgangspunten bieden voor de sector volop kansen. Door de inzet van digitale middelen kan de detailhandel de communicatie met en de service aan de klant aanmerkelijk verbeteren. Dit geldt niet alleen voor individuele ondernemingen, maar zeker ook voor winkelcentra. De binnenstad van Veenendaal vormt de eerste pilot van Het Nieuwe Winkelen. Daar is onlangs de eerste binnenstadwebsite gelanceerd, waar de consument op productniveau kan zoeken.

Online retail neemt toe, maar groei vlakt af

De online bestedingen zijn in de periode 2007-2012 bijna verdubbeld tot 9,8 miljard euro per jaar. In 2012 hebben in totaal 10,6 miljoen internetters 88 miljoen online aankopen gedaan. Van de totale omzet van de detailhandel non-food wordt 8,4 procent online gerealiseerd en dit aandeel neemt jaarlijks toe (+11,6 procent in 2012), terwijl de totale omzet in de detailhandel non-food de afgelopen jaren daalt. In 2012 stegen vooral de online omzetten van speelgoed, muziek en huis-en-tuinartikelen (respectievelijk +28 procent, +27 procent en +23 procent).

In 2013 wordt een groei van 8 procent van de online-markt verwacht naar een jaaromzet van 10,5 miljard euro. Consumenten zullen steeds vaker en meer online gaan bestellen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat meer fysieke detailhandelsbedrijven overgaan tot een multi-, omni- of cross-channelstrategie. Maar ook snelle en flexibele levertijden en goede retourprocedures dragen bij aan de groei van on-line verkopen. Hetzelfde geldt voor de sterke opkomst van het mobiele kanaal (tablets en smartphones).

De detailhandel non-food heeft erg te lijden onder het gebrek aan consumentenvertrouwen. In veel non-food branches is het aantal vacatures de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Dat heeft niet alleen te maken met de conjunctuur; er is ook sprake van een structurele ontwikkeling. Enerzijds is sprake van branchevervaging en schaalvergroting, anderzijds neemt webwinkelen een steeds belangrijkere positie in. Dat gaat ten koste van fysieke winkels, hoewel juist de combinatie van bricks en clicks de gouden sleutel vormt. Multichanneling heeft daarmee de toekomst. Dat betekent dat de rol voor fysieke winkels in de toekomst zeker niet uitgespeeld raakt, zeker als de focus wordt verlegd naar leisure: winkelen is fun. Ook mag worden verwacht dat er in een aantal branches non-food na de crisis sprake zal zijn van een behoorlijke inhaalvraag. Als bijvoorbeeld meer woningen worden verkocht (hetgeen het Economisch Instituut voor de bouwnijverheid (EIB) vanaf 2014 verwacht) zal ook de woninginrichting daarvan kunnen profiteren. Die inhaalvraag zal zich ook in andere non-foodbranches voordoen.

 

 

Bron: CBS en UWV


Reageren

Uw reactie op dit artikel is welkom.

 
KantoorVak Trends & Design januari-februari 2020

Klik hier voor de laatste editie van het magazine KantoorVak Trends & Design.

Houd mij op de hoogte
Volg ons op  facebook      
Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.