Veel ontwikkelingen bij actieve inkoopvereniging Hameco

Veel ontwikkelingen bij actieve inkoopvereniging Hameco

Laatst bijgewerkt op: 19 - 03 - 2012 | 16:27

HAMECO, de vereniging van onafhankelijke kantoorvakhandelaren, organiseert op 23 april aanstaande de jaarlijkse HAMECO-dag. In de ochtend zal tijdens de ledenvergadering wordt teruggeblikt op de resultaten die zijn behaald in 2011 en kijkt men vooruit te zien naar het lopende jaar 2012.  Na de ledenvergadering kunnen leden met leveranciers netwerken, waarbij leveranciers in de gelegenheid zijn om hun noviteit of aanbieding te presenteren, en leden gelegenheid krijgen om met elkaar te spreken en ervaringen te delen. In de middag zij er 2 presentatie sessies naast de mogelijkheden om de contractleveranciers te ontmoeten.

De gevolgen van de crises waren ook bij Hameco waarneembaar. Er was dan ook een neerwaartse lijn in de omzet in 2011 te zien. “Kleine signalen zouden kunnen wijzen op een heel licht herstel bij onze leden in het B2B segment. De winkels met veelal particuliere verkoop hebben het nog steeds heel zwaar”, aldus Chiel Toet, commercieel secretaris van Hameco.

Voor het lopende jaar 2012 is men niet al te optimistisch. “Het is een vast gegeven dat bij een oplevende markt de kantoorvakhandel als één van de laatste sectoren profiteert. Van een opleving in de detailhandel is tot nu toe in 2012 nog geen sprake.” maar er zijn wel degelijk kansen: "De ontwikkelingen in de markt geeft Hameco de kans om zijn marktpositie uit te bouwen en verder te verstevigen. Maar er zijn ook kansen voor de ondernemers. Ondernemen is een werkwoord. Kom achter de toonbank vandaan, kijk niet naar een ander, maak keuzes en onderneem! Neemt  u zich dat voor, dan zal dat wat u zaait, ooit door u worden geoogst. Daarom is het ook goed voor leveranciers en vakhandelaren dat er meerdere mogelijkheden zijn in onze branche om de inkoop te regelen tegen marktconforme condities.”

Het ledenaantal van Hameco bedraagt 270 bedrijven met ruim 300 verkooppunten, de diversiteit van deze leden blijft groot. “Van eenmanszaak B2C tot B2B en alles wat er tussen zit. Aan leverancierszijde merken wij dat Hameco een belangrijke partij is. Op de beide beurzen in Rosmalen en Den Bosch zijn wij benaderd door merken en leveranciers, die graag met Hameco voor onze leden, speciale afspraken willen maken.”

Hameco dag nieuwe stijl

Op 23 april op de HAMECO-dag, zullen de nieuwe contractleveranciers Olympia Acropaq en Eurogreetings aanwezig zijn om met de leden kennis te kunnen maken. Het aantal leveranciers met wie HAMECO speciale condities heeft afgesproken, blijft rond de 60 bedrijven. Veel van deze leveranciers zijn op de Hameco dag nieuwe stijl aanwezig. "Op 23 april hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Daarna zal door middel van een walking buffet zal de sfeer en de interactie tussen leden, bestuur en contractleveranciers worden bevorderd. Ook zullen er twee ervaren gastsprekers een lezing houden. Retailstrateeg Ron Cijs zal zijn visie geven op de toekomst van de kantoorvakhandel en Ruud Veltenaar zal vanuit zijn achtergrond als bestuurder, ondernemer en coach een inspirerende presentatie geven over ondernemerschap in tijden van crisis." Dit betekend dat het beurs element minder aandacht zal hebben in de middag maar dat de leveranciers meer tijd krijgen om met de leden en het bestuur te netwerken en wat diepagander te praten over de marktontwikkelingen en mogelijke lokale kansen.

 

Intensievere samenwerking en nieuwe initiatieven

Evenals andere branches, staat ook de kantoorvakhandel onder de nodige druk. "Op zich niet erg, aangezien dit soort omstandigheden doorgaans het beste in de individuele ondernemer naar boven haalt. Het is echter ook hét moment om collectief ten strijde te trekken. HAMECO is sterk voorstander van het verder verstevigen van de relaties met de contractleveranciers. Immers, samen kunnen we nog beter de crisis te lijf te gaan", aldus Toet.

"In dit kader zouden leden keuzes moeten maken bij de inkoop. Concentratie van inkoop bij de contractleveranciers is voor de leden profijtelijk vanwege de inkoopcondities en de bonus achteraf, maar betekent ook een versterking van de Hameco als groep. Het Hameco bestuur denkt na over het vormen van groepen gelijkgerichte kantoorvakhandels die elkaar kunnen versterken in assortiment, promotie, speciale condities en gezamenlijk overleg." Er zijn volgens Toet inmiddels vele intensieve gesprekken geweest tussen leveranciers en het Hameco bestuur om de mogelijkheden te onderzoeken hoe beiden elkaar kunnen versterken. "Het belangrijkste element hierin", is volgens Toet, "dat het complete assortiment van met name A-merk producenten voor leden beschikbaar moet zijn. Dat dit nogal eens op problemen stuit, wordt veroorzaakt door de selectie die met name distributeurs toepassen bij het bepalen van hun assortimenten.  Producenten neigen ertoe de fijndistributie uit handen te geven aan distributeurs, maar kunnen op deze manier de vakhandel maar voor een beperkt assortiment bevoorraden. En juist de vakhandel heeft belang bij de verkrijgbaarheid van het gehele assortiment omdat zij zich hiermee kunnen onderscheiden van andere aanbieders."

 Eigen Folder

De samenwerking tussen Hameco en de contractleveranciers heeft in 2011 ook vorm gekregen door de Hameco folder: 2x per jaar een magazine waarin leveranciers met één pagina hun promotie of aanbieding konden plaatsen. "Dit magazine is aan alle leden per post verzonden en de reacties waren zeer positief. En op de Paper&Convenience Show in februari in Den Bosch heeft Hameco een aanbiedingsboekje laten maken, waarin de deelnemende contractleveranciers kosteloos konden deelnemen met een advertentie en aanbieding speciaal voor de hameco leden." 

Samenwerking tussen leden onderling wordt vorm gegeven door de organisatie van Hameco Business Club bijeenkomsten. "Dit zijn bijeeenkomsten waar gelijkgerichte kantoorvakhandelaren met elkaar van gedachten kunnen wisselen.Collegiale samenwerking is in 2011 met een geslaagd bedrijfsbezoek gestart en voor dit jaar is een nieuw bezoek aan uiteraard een ander lid reeds geagendeerd. Een collega stelt op een avond zijn winkel open en vertelt iets over zijn historie, geeft openheid in zijn manier van werken, over zijn zakelijke problemen en alles wat er dan zomaar over tafel gaat. Een 10-tal collegae hebben hier op één avond tussen 18.00 en 22.00 uur heel veel van opgestoken."

Denktank

Tijdens de Paper & Convenience Show in februari jl. in Den Bosch is er op initiatief van Hameco de denktank voor de Kantoorvakhandel van start gegaan. Het platform bestaat uit belangrijke spelers in onze markt en het doel is om in een open discussie met elkaar de ontwikkelingen in onze branche in kaart te brengen. Toet: "Waar gaan we heen en hoe ziet de toekomst van de kantoorvakhandel er straks uit."

 


Reageren

Uw reactie op dit artikel is welkom.

 
KantoorVak Trends & Design januari-februari 2020

Klik hier voor de laatste editie van het magazine KantoorVak Trends & Design.

Houd mij op de hoogte
Volg ons op  facebook      
Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.